ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA

Hesapla
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA

İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır.
Bu maddeye göre,
    • 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.
Diğer işyerlerinde,
    • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
    • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
    • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.
    • iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.

İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA

İşyeri hekimi süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "İşyeri Hekiminin Çalışma Süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır.
Bu maddeye göre,
    • 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.
Diğer işyerlerinde,
    • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika,
    • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika,
    • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.

SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA

Diğer sağlık personeli süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri" adlı 19. maddesine göre yapılır.
Bu maddeye göre,
    • 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika.
Diğer işyerlerinde,
    • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika,
    • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika,
    • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika diğer sağlık personeli bulundurmak zorundadır.