İŞYERİ HEKİMİ KİMDİR?

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimdir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işveren çalışanları arasında işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır.

 • İŞYERİ HEKİMİ İLE SİZLERE VERECEĞİMİZ HİZMETLERİMİZ

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak

 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak

 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak

 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak

 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak

 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak

 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak

 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek

 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak

 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek

 • Yıllık çalışma planı hazırlamak