RİSK DEĞERLENDİRMESİ NEDİR?

İşyerinde var olan ya da dışarından gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalara denir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işverenler işyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek olan tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

 • RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN YENİLENMESİ

 • Çok tehlikeli işyerlerinde en geç 2 yıl da bir

 • Tehlikeli işyerlerinde en geç 4 yıl da bir

 • Az tehlikeli işyerlerinde en geç 6 yıl da bir yenilenir


Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir:

 • İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması

 • İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler yapılması

 • Üretim yönteminde değişiklikler olması

 • İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi

 • Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması

 • Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi

 • İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması