TEMEL İSG EĞİTİMİ NEDİR?

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 16. ve 17. maddelerinin gerektirdiği üzere; işveren çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. İş kazaları ve meslek hastalıkları büyük ölçüde eğitimsizlik ve bunun sonucu olarak bilinçsizliğin neticesinde meydana gelmektedir. Çalışanların firmalarının çalışma şartlarına uygun olarak iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerini alması iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltarak daha güvenli çalışma ortamı sağlar. Eğitim sonunda çalışanlara eğitim sertifikası verilir.

 • EĞİTİM SÜRELERİ

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

 • Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat

 • Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat

 • Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenir


EĞİTİM KONULARI

 • GENEL KONULAR
 • SAĞLIK KONULARI
 • TEKNİK KONULAR

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

 • İşyeri temizliği ve düzeni

 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

 • Meslek hastalıklarının sebepleri

 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması

 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri

 • İlk yardım

 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri

 • Elle, kaldırma ve taşıma

 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma

 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

 • Ekranlı araçlarla çalışma

 • Elektrik tehlikeleri riskleri ve önlemleri

 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması

 • Güvenlik ve sağlık işaretleri

 • Teknik koruyucu

 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü

 • Tahliye ve kurtarma